1999 – “Ge moest het e ké allemoale weten”

Ge moet het e ké allemaal weten